0,00 €

IURIS

ADVISORY & CONSULTING
"vigilantibus iura scripta sunt"

Vážení priatelia a obchodní partneri,

firma IURIS si Vám dovoľuje ponúknuť komplexné služby v oblasti právnej ochrany, stavebnej činnosti a prekladateľských služieb. 

Naším cieľom je predovšetkým nadviazanie dlhodobej spolupráce, a preto sa snažíme Vaše požiadavky plniť v najvyššej kvalite, najkratšom čase a za rozumnú cenu.

 

Príklad služieb, ktoré ponúkame: 


  • Obchodné a občianskoprávne zmlúvy a interné normatívne predpisy.

  • Vymáhanie a správa pohľadávok.

  • Bezpečnostné projekty podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

  • Registratúrne poriadky / Registratúrne plány podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

  • Programy vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním.

  • Prekladateľská činnosť a korektúry textov.

  • Stavebná činnosť - realizacia stavieb, renovácia fasád, zatepľovanie budov, a pod.

  • Zakladanie obchodných spoločností "na kľúč". 


Všetky naše služby ponúkame aj v rámci Českej republiky.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 


Ochrana osobných údajov:

Firma Petr Dorociak - IURIS spracúva osobné údaje svojich klientov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Firma získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho dotknutá osoba očakáva, a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie plnenie zo strany spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov zo strany klientov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani nebudú nikde zverejnené.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov na internetovej stránke: Potvrdzujem, že údaje, ktoré som uviedol sú správne a súhlasím s poskytnutím osobných údajov na spracúvanie podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.


 

 

 

TOPlist

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting ľahko.